Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Eindhovense Reddingsbrigade nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 11 april 2018 in Aanvang 20.00 uur. LET OP: Locatie De Rooi Pannen*,

Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven

Ingang hotel nemen en dan naar aula VMBO gaan (evt. aan hotelbalie vragen).

 

Agenda Algemene Ledenvergadering.

1) Opening door de voorzitter

2) Mededelingen van de secretaris

3) Notulen jaarvergadering 19 april 2017

4) Jaarverslag secretaris.

5) Financiën 2017

6) Jaarverslag over 2017  

7) Begroting 2018

8) Verslag Kascommissie

9) Verkiezing Kascommissie

10) Bestuursverkiezing

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot uiterlijk 1 week voor de jaarvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Dit op voordracht van tenminste 5 leden en ondertekend door de kandidaat zelf. Bestuursleden Jos de Greef en Guido Gerrits zijn volgens het rooster aftredend. Jos de Greef stelt zich herkiesbaar, Guido Gerrits treedt af. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot uiterlijk 1 week voor de jaarvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Dit op voordracht van tenminste 5 leden en ondertekend door de kandidaat zelf.

11) Zwem ABC

12) Beleidsnotitie t.a.v. het bestrijden van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

13) Rondvraag

14) Sluiting met een hapje en drankje.

Het bestuur hoopt op veel belangstelling.

De documenten voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar op onze website. Leden die niet beschikken over een aansluiting op het internet dan wel geen e-mailadres hebben, kunnen de stukken opvragen aan één van de balies van de ERB in de zwembaden Ir. Ottenbad of Tongelreep.  

 

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

Jos de Greef, secretaris ERB

 

 * Dit jaar kan de ledenvergadering niet in De Spetter plaatsvinden vanwege een dubbele boeking.

Vandaar dat we eenmalig uitwijken naar een andere locatie.

De koffie zal er niet minder om smaken en de kwaliteit van de vergadering bepalen we zelf.

Hopelijk tot ziens.

 

Verslag algemene ledenvergadering 2017

Jaarverslag van de secretaris 2017

Begroting 2018

Beknopte beleidsnotities t.a.v. seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag

Agenda

 

Datum: 
zondag, april 1, 2018