EHaD

Eerste Hulp aan Drenkelingen (EHaD) is een wedstrijdvorm waarbij het de bedoeling is dat een team van vier personen binnen een vastgestelde tijd (meestal tussen de 3 en 7 minuten) moet proberen slachtoffers uit het water te halen, medische hulp toe te passen en de deskundige hulpdiensten om assistentie te verzoeken.

Om er voor te zorgen dat de teams allemaal een even grote kans hebben om het ongeluk op te lossen, worden ze voor de start van de wedstrijd allemaal afgezonderd van de buitenwereld. Vervolgens wordt er geloot om de volgorde waarin de ploegen het ongeval mogen gaan oplossen. De teams worden één voor één uit de afzonderingsruimte opgehaald waarna zij het ongeval te lijf gaan. Alle ploegen worden beoordeeld door een jury.

 

Hieronder zie je een impressie van hoe zo'n wedstrijd kan verlopen.

Wil je een keer komen meedoen?
Dat kan. Vraag even aan de balie naar de EHaD op maandag of donderdag en doe gezellig een keertje mee.