Over Ons

Hoewel Eindhoven geen zee heeft en ook niet zo vaak overstroomt, is onze vereniging al zeer lang actief in het geven van zwemlessen in Eindhoven. De Eindhovense Reddingsbrigade houdt zich bezig met het verzorgen van zwemlessen, het bewaken van evenementen en het deelnemen aan wedstrijden op diverse gebieden. De Eindhovense Reddingsbrigademaakt deel uit van het overkoepelend orgaan, Reddingsbrigades Nederland (R.N.). Voorheen heette dit 'de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (K.N.B.R.D.)'. In Nederland zijn de meeste reddingsbrigades aangesloten bij deze organisatie. Inzet zoals bij de overstromingen in Limburg wordt gecoördineerd door Reddingsbrigades Nederland, waarbij R.N. weer gestuurd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Zwemles
Bij de Eindhovense Reddingsbrigade werken wij stap voor stap aan de opleiding van uw kind, waarbij het watervrij worden heel belangrijk is. Uw kind begint in het eerste badje, zodra u kind voldoende niveau heeft mag uw kind door naar het volgende badje. Uw kind zal steeds in aanraking komen met andere kinderen en instructeurs. Toch krijgt uw kind steeds een persoonlijke begeleiding tijdens de les. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan stel ze gerust via ons contactformulier of per mail via info@eindhovensereddingsbrigade.nl.
 

(Water) Bewakingen tijdens evenementen

Al heel wat jaren wordt er bij de Eindhovense Reddingsbrigade geoefend in het varend redden.
Om goed getraind te blijven komt een groep regelmatig bij elkaar om aan onderhoud van het varend materieel te doen, te oefenen met de communicatieapparatuur en de boten. Wanneer er echt actie ondernomen moet worden zijn we zo goed op mekaar ingespeeld. Dit varend redden vind veelal plaats buiten het gezichtsveld van iedereen en misschien is het toch wat voor jou.
Heb je interesse en wil je eens aanwezig zijn dan kun je hierover contact opnemen met de "coördinator varend redden", Hans Dedding. Het makkelijkst is hem te benaderen per mail op bewaking@eindhovensereddingsbrigade.nl of op maandagavond in het bad (de Tongelreep).
 

Cursussen voor leden en bedrijven
In de ruim 15 jaren dat de ERB de speciale cursussen geeft is vooral geïnvesteerd in kwaliteit. Gediplomeerde instructeurs die volgens de principes van vol­was­seneneducatie de lessen verzorgen, en een pakket dat voor één prijs alle facetten van de opleiding aanbiedt. Kandida­ten die regelmatig en goed de lessen volgen hebben een optimale kans op slagen.

 

In deze categorie vindt u meer informatie over

De leswijze die de eindhovense reddingsbrigade hanteert.

Welke Diploma's en brevetten onze vereniging aanbiedt naast de reguliere zwem-abc diploma's.

De tarieven die de Eindhovense Reddingsbrigade hanteert en de mogelijkheden waarop de betaling plaats kan vinden.

Het Bewaken van evenementen en wat onze brigade daarvoor voor u kan betekenen (of welke bijdrage hieraan geleverd kan worden).

Cursussen en Workshops die de Eindhovense Reddingsbrigade verzorgt voor het bedrijfsleven (o.a. zwemmend redden en EHBO).

 

"Iedere week een vaste instructeur tegen een lage prijs"